Організаційна структура
Інститут вугільних енерготехнологій (ІВЕ) складається з трьох наукових відділів та двох лабораторій в складі наукових відділів, відділу науково-технічної інформації, відділу впровадження науково-технічних розробок, конструкторського, експериментального, господарського, технологічного відділів, служби охорони праці, служби пожежної охорони, енергетичної служби, наукової бібліотеки та АУП. 

Наукові відділи: 
- Відділ процесів горіння та газифікації вугілля (ПГГВ).  
До складу відділу ПГГВ входить лабораторія Паливних проблем енергетики (ППЕ).
- Відділ енерготехнологічного використання твердого палива (ЕВТП). 
- Відділ фізики високотемпературних процесів (ФВП). 
У складі відділу ФВП діє лабораторія Екологічних проблем енергетики (ЕПЕ). 
- Відділ науково-технічної інформації та Відділ впровадження науково-технічних розробок 

Робота відділів спрямована на забезпечення співробітників Інституту інформаційними матеріалами в галузі енергетики, пошук та систематизацію науково-технічної інформації на основі вивчення наукової, технічної, суспільно-політичної, економічної літератури, а також звітів з НДР та нормативно-технічної документації, патентних матеріалів та праць конференцій, семінарів та ін., проведення конференцій та презентацій, впровадження розробок, нових технологій та зразків обладнання в енергетичну галузь країни.