Iсторiя
    У 1996 році з метою поглиблення та прискорення досліджень з розробки чистих високоефективних вугільних енерготехнологій для енергетики та впровадження їх результатів на теплових електростанціях України на базі Відділення високотемпературного перетворення енергії Інституту проблем енергозбереження НАН України спільним Наказом Президента НАН України Б.Є. Патона та Міністра енергетики та електрифікації України О.М. Шеберстова від 12.02.96 р. № 20/29 було створено Науково-технічний центр вугільних енерготехнологій (НТЦВЕ) подвійного підпорядкування – Національної академії наук та Міністерства енергетики та електрифікації України. Основними науковими напрямами його діяльності було визначено:
  • розробку нових високоефективних екологічно чистих технологій спалювання та газифікації вітчизняного вугілля з метою його використання в енергетиці України;
  • тепло- та електрофізичні дослідження, що спрямовані на підвищення ефективності перетворення теплової енергії в електричну;
  • розробку та впровадження сучасних методів діагностики та запобігання викидам шкідливих речовин теплових електростанцій в навколишнє середовище. 
    У 2002 р., зважаючи на важливість наукових напрямів і проблем з розробки чистих високоефективних вугільних енерготехнологій, що вирішувались НТЦВЕ, отриманих ним результатів для енергетики України та рівень забезпеченості науковими кадрами високої кваліфікації, спільним наказом Національної академії наук України та Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2002 р. № 464/752 НТЦВЕ було реорганізовано в Інститут вугільних енерготехнологій (ІВЕ). За ним було збережено статус подвійного підпорядкування та основні напрями наукових фундаментальних та прикладних досліджень. У 2007 р. з метою упорядкування управління об’єктами державної власності Інститут вугільних енерготехнологій був виведений з подвійного підпорядкування і за спільним Наказом НАН України та Мінпаливенерго України від 14.05.07 № 145/230 на сьогодні є інститутом Національної академії наук України.